Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử đính kèm với hóa đơn đó - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử đính kèm với hóa đơn đó

Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử đính kèm với hóa đơn đó

1. Nội dung

Người sử dụng có thể chọn được biên bản điều chỉnh điện tử đính kèm với hóa đơn tương ứng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Chương trình cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh điện tử đính kèm với hóa đơn tương ứng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]