Đối với hóa đơn bị hiển thị nhiều trang, không hiển thị khoảng trắng quá rộng ở phần chi tiết hàng hóa ở trang cuối cùng của hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 2. meInvoice.vn Desktop
 4. Lịch sử phát triển sản phẩm
 5. R9
 6. Đối với hóa đơn bị hiển thị nhiều trang, không hiển thị khoảng trắng quá rộng ở phần chi tiết hàng hóa ở trang cuối cùng của hóa đơn

Đối với hóa đơn bị hiển thị nhiều trang, không hiển thị khoảng trắng quá rộng ở phần chi tiết hàng hóa ở trang cuối cùng của hóa đơn

1. Mục đích

Sửa lại giao diện hóa đơn có nhiều trang đẹp hơn theo nhu cầu chung của các đơn vị.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R9: Trên chương trình, khi xem các hóa đơn điện tử tạo mới trên bản R9, có nhiều trang, giao diện các hóa đơn có sự thay đổi như sau:

 • Thông tin người bán, tiêu đề hóa đơn, thông tin chung hiển thị ở tất cả các trang. Cụm mã tra cứu, tra cứu tại website thể hiện ở cuối tất cả các trang. Cụm “Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn” thể hiện ở trang cuối
  cùng:


 • Khi kế toán in các hóa đơn nhiều trang hóa đơn có nội dung hàng hóa và có nhóm tiền thanh toán mà còn khoảng
  trống, nhưng không đủ cho phần ký thì khoảng trống đó sẽ được bổ sung các dòng
  trống vào nội dung hàng hóa

 • Nếu trang cuối cùng chỉ hiển thị Chữ ký thì không hiển thị Tiêu để cột ở trang
  cuối


Với các mẫu hóa đơn cũ kế toán cần vào sửa mẫu hóa đơn, cất lại để xem hóa đơn hiển thị như trên.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]