Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R9
  6. Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt

Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt

1. Mục đích

Hiện tại khi mới cài đặt bộ cài máy chủ -> Bật bộ cài máy chủ để thiết
lập tạo tệp lưu dữ liệu và thiết lập ký điện tử đang gây khó hiểu cho người
dùng, người dùng không biết làm như thế nào để thiết lập được -> Cải tiến
giao diện bộ cài máy chủ khi vừa cài đặt và thực hiện những thiết lập ban đầu
thì chia thành các bước để NSD dễ dàng thiết lập

2. Chi tiết thay đổi.

Từ phiên bản R9: Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt

Xem hướng dẫn thiết lập máy chủ tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]