Xuất khẩu hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm khác - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Xuất khẩu hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm khác

Xuất khẩu hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm khác

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu dữ liệu chi tiết của hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm khác theo nhu cầu của đơn vị.

2. Các bước thực hiện

1. Trên danh sách Hóa đơn điện tử, chọn Tiện ích\Xuất khẩu HD để nhập khẩu vào PM khác.

2. Chọn tham số xuất khẩu và nhấn Đồng ý.

3. Chọn đường dẫn lưu trữ file excel vừa xuất khẩu. Nhấn Save.

4. Nhấn Yes để xem ngay được file excel vừa xuất khẩu.

5. Nhập khẩu file chi tiết hóa đơn vào phần mềm khác. Xem hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Chỉ có thể xuất khẩu các hóa đơn đã phát hành.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay