Bổ sung thêm bộ cài sản phẩm meInvoice desktop cho đối tượng khách hàng có nhiều người sử dụng phần mềm - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. PBI chờ phát hành của DESKTOP
  5. Bổ sung thêm bộ cài sản phẩm meInvoice desktop cho đối tượng khách hàng có nhiều người sử dụng phần mềm

Bổ sung thêm bộ cài sản phẩm meInvoice desktop cho đối tượng khách hàng có nhiều người sử dụng phần mềm

1. Mục đích


Bổ sung thêm bộ cài sản phẩm meInvoice.vn Desktop dành cho các đơn vị có nhiều người sử dụng phần mềm, cho phép các kế toán có thể làm việc trên cùng 1 dữ liệu.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R5: Chương trình bổ sung thêm bộ cài sản phẩm meInvoice.vn Desktop dành cho các đơn vị có nhiều người sử dụng phần mềm.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (mục Nhiều người sử dụng phần mềm).

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]