NSD mong muốn có thể xuất kho dữ liệu chi tiết hóa đơn đã phát hành để nhập khẩu vào các phần mềm khác - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. PBI chờ phát hành của DESKTOP
  5. NSD mong muốn có thể xuất kho dữ liệu chi tiết hóa đơn đã phát hành để nhập khẩu vào các phần mềm khác

NSD mong muốn có thể xuất kho dữ liệu chi tiết hóa đơn đã phát hành để nhập khẩu vào các phần mềm khác

1. Mục đích


Cho phép kế toán xuất khẩu được dữ liệu chi tiết của hóa đơn đã phát hành để có thể nhập khẩu vào phần mềm khác một cách nhanh chóng.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R5: Trên danh sách Hóa đơn điện tử bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu thông tin chi tiết HĐ, cho phép kế toán có thể xuất khẩu được đầy đủ dữ liệu chi tiết của hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]