Gửi phản hồi cho MISA - HELP MEINVOICE

Gửi phản hồi cho MISA

1. Nội dung

Cho phép khách hàng gửi các phản hồi về lỗi hoặc các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Phản hồi trên màn hình các danh sách (hoặc trên giao diện chi tiết của các chứng từ ).

2. Lựa chọn mục đích phản hồi là muốn cải tiến, thêm tính năng hay thông báo lỗi khi thực hiện thao tác trên phần mềm.
3. Nhập nội dung phản hồi.
4. Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi nhận được yêu cầu.
5. Nhấn Gửi đi.

Lưu ý: Nhấn Xem lịch sử phản hồi để xem lại danh sách các phản hồi đã gửi trước đây. 

Cập nhật 19/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay