(Desktop) Hủy hóa đơn - HELP MEINVOICE

(Desktop) Hủy hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa phát hành cho người mua) nhưng không tiếp tục sử dụng.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Đăng ký phát hành\tab Thông báo hủy hóa đơn, nhấn Thêm.

2. Khai báo thông tin của Thông báo hủy hóa đơn.

Lưu ý:

    • Có thể đính kèm Quyết định hủy hóa đơn/Biên bản hủy hóa đơn lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần, bằng cách nhấn biểu tượng 
    • Trường hợp đơn vị chưa lập biên bản hủy hóa đơn, có thể lập trực tiếp trên phần mềm. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:Trường hợp đơn vị muốn xuất khẩu Thông báo hủy hóa đơn dưới dạng XML để nộp hồ sơ online cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK thực hiện như sau:

    • Nhấn In
    • Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK

    • Lưu file Thông báo hủy hóa đơn.

4. Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Lưu ý:

1. Theo quy định của cơ quan thuế: Nếu doanh nghiệp đã thông báo hủy hóa đơn, thì không được phép phát hành các số hóa đơn trước số hủy sau ngày hủy hóa đơn. Do vậy, khi hủy hóa đơn điện tử, chương trình sẽ mặc định thông tin Từ số theo số tiếp theo của số hóa đơn đã sử dụng (đã phát hành hóa đơn điện tử/đã hủy) lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số, Ký hiệu HĐ và khách hàng không thể sửa được thông tin này.

2. Chương trình không cho phép sửa/xóa Thông báo kết quả hủy hóa đơn có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.

3. Xuất khẩu file thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dang XML để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]