(Desktop) Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 2. meInvoice.vn Desktop
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Desktop) Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

(Desktop) Lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép lập Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế, khi đơn vị thay đổi thông tin doanh nghiệp như: Tên đơn vị, Địa chỉ, Số điện thoại) hoặc thay đổi thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Các trường hợp cần điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành gồm:

 • Thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại trên hóa đơn, không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu DN có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý: Chỉ có thể lập thông báo điều chỉnh lại thông tin cho các hóa đơn đã thông báo phát hành trước đó.

1. Vào phân hệ Đăng ký phát hành\tab Thông báo điều chỉnh thông tin HĐ, chọn chức năng Thêm.

2. Khai báo các thông tin trên thông báo điều chỉnh:

 • Tại mục Thông tin thay đổi: Tích chọn thông tin có thay đổi và khai báo thông tin trước khi thay đổi và sau khi thay đổi tại cột Thông tin cũ/Thông tin mới.
 • Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn (làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) và muốn tiếp tục sử dụng các hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng: tích chọn Kèm bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn, sau đó tích chọn các loại hóa đơn cần chuyển đổi thông tin

Lưu ý: Có thể đính kèm Thông báo phát hành hóa đơn lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần, bằng cách nhấn biểu tượng  tại mục Tệp đính kèm.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý:Trường hợp đơn vị muốn xuất khẩu Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn dưới dạng XML để nộp hồ sơ online cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK thực hiện như sau:

  • Nhấn In.
  • Chọn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK.

  • Lưu file Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn.

Cập nhật 04/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay