Nhập tay hóa đơn giấy vào hệ thống - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Nhập tay hóa đơn giấy vào hệ thống

Nhập tay hóa đơn giấy vào hệ thống

1. Nội dung

Hướng dẫn nhập tay hóa đơn giấy hoặc hóa đơn dạng pdf mà chương trình chưa đọc được lên hệ thống phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

  • Với hóa đơn giấy:
  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin hóa đơn, chương trình sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn (với hóa đơn giấy, chương trình không hỗ trợ kiểm tra thông tin chữ ký)

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

    • Với hóa đơn nhập tay sau đó nhấn Lưu nháp, hóa đơn sẽ có trạng thái Bản nháp trên danh sách hóa đơn.

    • Để kiểm tra hóa đơn có trạng thái Bản nháp, tại giao diện xem chi tiết hóa đơn nhấn Thêm và Kiểm tra.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]