Kết nối với phần mềm SME 2017 - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Kết nối với phần mềm SME 2017

Kết nối với phần mềm SME 2017

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn Desktop với phần mềm kế toán SME 2017 để để lấy được các hóa đơn lập trên phần mềm kế toán SME 2017 sang phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

1.Vào menu Hệ thống\ nhấn Thiết lập kết nối với phần mềm khác.

2. Tại mục Phần mềm kết nối: Nhấn biểu tượng, chọn SME 2017.

3. Tại mục Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu: Chọn thông tin Máy chủ, Tên cơ sở dữ liệu của phần mềm SME 2017 muốn kết nối với phần mềm meInvoice.vn.

4. Nhấn Kết nối.

5. Chương trình thông báo khởi động server thành công.

6. Cập nhật dữ liệu từ phần mềm SME 2017 sang meInvoice.

3. Lưu ý:

  • Xem hướng dẫn các bước chi tiết để tích hợp phần mềm kế toán SME 2017 với phần mềm meInvoice.vn tại đây.
  • Trường hợp kết nối không thành công. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]