Tôi dùng phần mềm kế toán SME 2017 thì sử dụng meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Tôi dùng phần mềm kế toán SME 2017 thì sử dụng meInvoice như thế nào?

Tôi dùng phần mềm kế toán SME 2017 thì sử dụng meInvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm SME 2017 có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

Bước 1Cài đặt phần mềm meInvoice

Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán SME 2017

1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn.

2. Thiết lập kết nối với phần mềm SME 2017.

Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm meInvoice

1.Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Thiết lập thông tin đơn vị.

3. Lập hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn.

4.Thiết lập email gửi hóa đơn.

Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán

Bước 5: Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SME 2017 sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Bước 6Phát hành hóa đơn trên meInvoice.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]