Khai báo chức danh người dùng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khai báo chức danh người dùng

Khai báo chức danh người dùng

1. Mục đích

Phục vụ việc thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn theo chức danh.

2. Nội dung

1. Khai báo danh mục chức danh

  • Tại danh mục Chức danh, chương trình khai báo sẵn 5 chức danh phổ biến trong doanh nghiệp.

  • Có thể sửa lại thông tin chức danh/ thêm mới chức danh.

2. Khai báo chức danh cho người dùng.

  • Khai báo chức danh khi thêm mới người dùng.

  • Với người dùng cũ thì có thể bổ sung/thay đổi chức danh.

3. Lưu ý chung:

  • Có thể sửa lại thông tin chức danh, thông tin chức danh tại quy trình phê duyệt hóa đơn và chức danh người dùng (tại Hệ thống\Quản lý người dùng) sẽ được cập nhật theo.
  • Có thể xóa chức danh nếu chưa thiết lập tại quy trình phê duyệt hóa đơn.
Cập nhật 12/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]