Tổng quan nghiệp vụ phê duyệt hóa đơn trước khi phát hành - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Tổng quan nghiệp vụ phê duyệt hóa đơn trước khi phát hành

Tổng quan nghiệp vụ phê duyệt hóa đơn trước khi phát hành

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn để kiểm tra tính đúng đắn của hóa đơn trước khi phát hành và gửi cho khách hàng giúp hạn chế sai sót và kiểm soát quy trình sử dụng hóa đơn chặt chẽ.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập nghiệp vụ phê duyệt hóa đơn

Bước 2: Khai báo chức danh cho người dùng

Bước 3: Thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn

Bước 4: Gửi duyệt hóa đơn

Bước 5: Phê duyệt hóa đơn

3. Lưu ý

Nếu muốn ngừng áp dụng quy trình phê duyệt hoặc sửa quy trình (ví dụ: Thay đổi người phê duyệt/thay đổi các bước phê duyệt/thay đổi mẫu số, ký hiệu hóa đơn áp dụng quy trình phê duyệt) thì cần xử lý toàn bộ hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt.

Cập nhật 09/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay