Thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn

Thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập quy trình phê duyệt hóa đơn, sau khi thiết lập quy trình, hóa đơn phải được phê duyệt để đảm bảo tính chính xác trước khi phát hành.

2. Các bước thực hiện

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý

   • Thiết lập Người dùng phê duyệt thì người đó có quyền phê duyệt hóa đơn của tất cả đơn vị, thiết lập Chức danh phê duyệt thì người dùng có chức danh đó có quyền phê duyệt hóa đơn của đơn vị mà người đó trực thuộc (bao gồm cả đơn vị cấp con).
   • Có thể thiết lập nhiều quy trình phê duyệt hóa đơn (Ví dụ: Mỗi mẫu số, ký hiệu hóa đơn có quy trình phê duyệt khác nhau)
   • Mỗi mẫu số, ký hiệu hóa đơn chỉ được phép nằm trong 1 quy trình phê duyệt.
   • Có thể tạm dừng quy trình phê duyệt để phát hành hóa đơn như bình thường mà không cần qua bước phê duyệt (nếu quy trình phê duyệt đã phát sinh hóa đơn thì cần xử lý các hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt trước)

   • Có thể sửa quy trình phê duyệt (Ví dụ:Thay đổi người phê duyệt/thay đổi các bước phê duyệt/thay đổi mẫu số, ký hiệu hóa đơn áp dụng quy trình phê duyệt). Trường hợp bổ sung mẫu số, ký hiệu hóa đơn áp dụng quy trình phê duyệt thì không cần xử lý các hóa đơn đang trong quá trình phê duyệt.

Cập nhật 16/07/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]