Khi chọn hóa đơn xóa bỏ, số tiền hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ để phản ánh chính xác số tiền trên hóa đơn. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Khi chọn hóa đơn xóa bỏ, số tiền hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ để phản ánh chính xác số tiền trên hóa đơn.

Khi chọn hóa đơn xóa bỏ, số tiền hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ để phản ánh chính xác số tiền trên hóa đơn.

1. Nội dung

Kế toán muốn khi chọn hóa đơn xóa bỏ, số tiền hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ để phản ánh chính xác số tiền trên hóa đơn.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R25 Web: Trên form chọn hóa đơn để xóa bỏ hoặc lập biên bản hủy, Tổng tiền đang hiển thị số tiền quy đổi.
Từ phiên bản R25 Web trở đi: Chương trình cải tiến:
  • Nếu thiết lập Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ trên menu hệ thống, khi chọn hóa đơn xóa bỏ là hóa đơn ngoại tệ, Tổng tiền sẽ hiển thị theo đúng số tiền nguyên tệ trên hóa đơn.
  • Nếu không thiết lập Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ trên menu hệ thống khi chọn hóa đơn xóa bỏ, Tổng tiền sẽ hiển thị số tiền quy đổi (VND)
1. Vào mục Hệ thống\ Tùy chọn, tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ.
3. Trên form chọn hóa đơn để xóa bỏ hoặc lập biên bản hủy, Tổng tiền hiển thị đúng số tiền nguyên tệ.
Cập nhật 07/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]