(Web) Tôi có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ thì làm như thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Câu hỏi thường gặp (Web)
 5. (Web) Tôi có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ thì làm như thế nào?

(Web) Tôi có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ thì làm như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn lập hóa đơn trong trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ xuất hóa đơn ngoại tệ.

2. Các bước thực hiện

Thiết lập Có phát sinh bán hàng ngoại tệ trên Hệ thống\Tùy chọn

Vào Hệ thống\Tùy chọn và tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ:

Lập hóa đơn/phiếu xuất kho ngoại tệ

Trên giao diện lập hóa đơn/phiếu xuất kho, tại mục Loại tiền

 •  Nhấn biểu tượng để chọn loại tiền cần lập hóa đơn.
 • Có thể sửa lại tỷ giá ngoại tệ (nếu cần)

Lưu ý: Chương trình chỉ hiển thị lên danh sách các loại ngoại tệ đang theo dõi. Xem danh sách các loại tiền đang theo dõi tại đây.

 • Các bước tiếp theo thực hiện tương tự như lập hóa đơn thông thường

Lưu ý:

 • Đối với những hóa đơn có mẫu hóa đơn được khởi tạo từ những phiên bản thấp hơn phiên bản meInvoice Web R12, khi thực hiện lập hóa đơn ngoại tệ chương trình hiển thị cảnh báo sau đây:

 •  Cách khắc phục: xem hướng dẫn tại đây.

Nhập khẩu hóa đơn/phiếu xuất kho ngoại tệ

Các bước nhập khẩu hóa đơn ngoại tệ thực hiện tương tự các bước nhập khẩu hóa đơn .

 • Trên dữ liệu mẫu tải về sẽ có thêm thông tin loại tiền và tỷ giá.


 • Tại bước Ghép cột dữ liệu
  • Tại tab Thông tin chung, tích chọn cột Loại tiền, Tỷ giá, Thành tiền quy đổi, Tiền thuế GTGT quy đổi
  • Tại tab Thông tin chi tiết, tích các thông tin chi tiết cần hiển thị hóa đơn.

 • Các bước tiếp theo thực hiện tương tự các bước nhập khẩu hóa đơn thông thường.
Cập nhật 13/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay