(Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:"MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT" - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:”MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT”

(Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:”MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT”

  1. Nội dung

Làm thế nào khi người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo: “MST của người mua không khớp với mã số thuế đăng ký dịch vụ hoá đơn điện tử. Vui lòng kiểm tra lại”?

[​IMG]

2. Nguyên nhân

Khi ký Biên bản, phần mềm đang kiểm tra cả thông tin Mã số thuế người mua trên biên bản đang chưa khớp với Mã số thuế trên chứng thư số đang chọn ký

3. Các bước thực hiện

Người mua kiểm tra lại các trường hợp như:
– Dòng Mã số thuế của bên B (Bên mua) trên Biên bản đã có thông tin Mã số thuế chưa hay đang để trống?
– Mã số thuế đã gõ đúng chưa?
– Chứng thư số đang sử dụng để ký đã khớp với Mã số thuế trên Biên bản hay chưa?

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]