(Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:"MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT" - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:”MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT”

(Web) Người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo:”MST của người mua không khớp với MST đăng ký dịch vụ HĐĐT”

  1. Nội dung

Làm thế nào khi người mua ký Biên bản hiển thị cảnh báo: “MST của người mua không khớp với mã số thuế đăng ký dịch vụ hoá đơn điện tử. Vui lòng kiểm tra lại”?

[​IMG]

2. Nguyên nhân

Khi ký Biên bản, phần mềm đang kiểm tra cả thông tin Mã số thuế người mua trên biên bản đang chưa khớp với Mã số thuế trên chứng thư số đang chọn ký

3. Các bước thực hiện

Người mua kiểm tra lại các trường hợp như:
– Dòng Mã số thuế của bên B (Bên mua) trên Biên bản đã có thông tin Mã số thuế chưa hay đang để trống?
– Mã số thuế đã gõ đúng chưa?
– Chứng thư số đang sử dụng để ký đã khớp với Mã số thuế trên Biên bản hay chưa?

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay