(Web) Làm thế nào để không phải đánh lại mail của KH khi phát hành hóa đơn điện tử? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Làm thế nào để không phải đánh lại mail của KH khi phát hành hóa đơn điện tử?

(Web) Làm thế nào để không phải đánh lại mail của KH khi phát hành hóa đơn điện tử?

Biểu hiện

Khi phát hành hóa đơn không tự lên email dẫn đến mất thời gian đánh lại mail.

Các bước thực hiện

1. Vào Danh mục/Khách hàng, tìm đến khách hàng cần bổ sung email


2. Tích đúp vào KH đó, điền email, tên ở phần người nhận hóa đơn


3. Trở lại hóa đơn cần phát hành hoặc cần gửi, phần mềm sẽ tự động lên email cần gửi

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay