(Web) Tôi nhập khẩu hóa đơn điện tử từ excel số tiền thuế lên bị sai thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Tôi nhập khẩu hóa đơn điện tử từ excel số tiền thuế lên bị sai thì làm thế nào?

(Web) Tôi nhập khẩu hóa đơn điện tử từ excel số tiền thuế lên bị sai thì làm thế nào?

Biểu hiện

Tiền thuế chỉ lấy dòng đầu tiên của hóa đơn trên Meinvoice Web

Nguyên nhân

Do mẫu hoá đơn GTGT loại 1 thuế suất nhưng file excel đang nhập cột tiền thuế GTGT chi tiết vào từng dòng hàng hoá.

Giải pháp

Với mẫu hóa đơn GTGT thuộc loại 1 thuế suất khi nhập cột tiền thuế GTGT trên file excel thì chỉ nhập số Tổng tiền thuế tại 1 dòng đầu tiên
(Nghĩa là nếu 1 hóa đơn nhiều dòng thì chỉ cần nhập tổng tiền thuế cho dòng đầu tiên)

Cập nhật 27/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]