Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm có thể kế thừa thông tin từ hóa đơn gốc - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R30 Web
  4. Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm có thể kế thừa thông tin từ hóa đơn gốc

Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm có thể kế thừa thông tin từ hóa đơn gốc

1. Nội dung

Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm có thể kế thừa thông tin từ hóa đơn gốc.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R30 Web: Khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, chương trình không tự động lấy lên được thông tin của hóa đơn gốc mà bắt buộc phải vào mục Xử lý hóa đơn, tìm kiếm hóa đơn tích chọn lập từ hóa đơn gốc và lập hóa đơn điều chỉnh => mất nhiều thời gian thao tác.

Từ phiên phiên bẻn R30 Web (phát hành ngày 04/12/20202) trở đi: Chương trình sẽ cải tiến, khi lập hóa đơn điều chỉnh từ danh sách hóa đơn, phần mềm sẽ kế thừa được toàn bộ thông tin từ hóa đơn gốc.

  • Khi lập hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm từ danh sách hóa đơn bán hàng hoặc danh sách điều chỉnh hóa đơn, nhấn chọn HHDV từ hóa đơn gốc.
  • Chương trình hiển thị danh sách hàng hóa trên hóa đơn gốc, tích chọn hàng hóa cần điều chỉnh thông tin.
  • Trên giao diện lập hóa đơn điều chỉnh hiển thị thông tin hàng hóa đã tích chọn (giống trên hóa đơn gốc)
  • Thực hiện các bước tiếp theo như bình thường. Xem hướng dẫn chi tiết các bước lập hóa đơn điều chỉnh tại đây.

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]