(Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

(Web) Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

  • Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Việc lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

Cách 1: Thực hiện trên danh sách Điều chỉnh hóa đơn.

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (nếu đã lập biên bản điều chỉnh thì bỏ qua bước này).

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Để gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng tin nhắn SMS qua Số điện thoại ở trên, thì cần Thiết lập dịch vụ SMS (xem hướng dẫn tại đây)
  • Có thể chỉnh sửa lại biên bản điều chỉnh hóa đơn nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

  • Việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
  • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Hóa đơn điện tử.

  • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.

  • Đối với trường hợp hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn: Chương trình không hiển thị cảnh báo lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà chuyển luôn sang giao diện Lập hóa đơn điều chỉnh.

Cách 2: Thực hiện trên danh sách Hóa đơn

1. Chọn hóa đơn muốn lập hóa đơn điều chỉnh trên danh sách.

2. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, nhấn để lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

3. Khai báo thông tin trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và thực hiện các bước tiếp theo cách 1.

Cập nhật 17/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]