(Web) Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Hướng dẫn nghiệp vụ
 5. (Web) Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế

(Web) Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế

1. Nội dung

Cho phép xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn sai sót đó. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Đối với các hoá đơn điện tử phát hiện sai thông tin sau khi đã phát hành (đã ký điện tử), nếu thuộc trường hợp được phép xóa hóa đơn thì thực hiện trên chương trình như sau:

Cách 1: Thực hiện trên tab Xử lý hóa đơn.

Bước 1: Lập biên bản hủy hóa đơn (nếu hóa đơn cần xóa bỏ đã được lập biên bản hủy hóa đơn thì không cần thực hiện bước này).

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ýCó thể chỉnh sửa lại biên hủy hóa đơn nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Xóa bỏ hóa đơn sai sót

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Sau khi xóa bỏ trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ xóa bỏ trên danh sách Hóa đơn điện tử.

   • Hóa đơn sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ.

   • Để gửi thông báo xóa hóa đơn cho khách hàng (trong trường hợp đã xóa hóa đơn nhưng chưa gửi cho khách hàng hoặc gửi lại khi có yêu cầu)

   • Có thể xóa hàng loạt các hóa đơn chưa phát hành hoặc phát hành lỗi. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bước 3: Lập và phát hành hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Việc lập và phát hành hóa đơn thay thế không áp dụng với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.
   • Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.
   • Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn.

   • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….

Cách 2: Thực hiện trên danh sách hóa đơn.

 1. Tại hóa đơn cần xóa bỏ trên danh sách, nhấn Xóa bỏ hóa đơn.

2. Nếu hóa đơn được chọn chưa lập biên bản hủy, nhấn để lập biên bản hủy hóa đơn.

3. Khai báo các thông tin trên biên bản hủy hóa đơn và thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]