Lập biên lai điều chỉnh cho biên lai bị sai sót - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Lập biên lai điều chỉnh cho biên lai bị sai sót

Lập biên lai điều chỉnh cho biên lai bị sai sót

1. Nội dung

Cho phép đơn vị thu phí, lệ phí lập và phát hành biên lai điều chỉnh trong trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí đã kê khai nộp phí và người nộp phí, lệ phí đã hạch toán chi phí, sau đó phát hiện có sai sót.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Cách 1: Thực hiện trên danh sách điều chỉnh biên lai.

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh biên lai(bỏ qua bước này nếu biên lai cần điều chỉnh thông tin đã được lập biên bản)

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

    • Để gửi biên bản điều chỉnh biên lai bằng tin nhắn SMS qua Số điện thoại ở trên, thì cần Thiết lập dịch vụ SMS (xem hướng dẫn tại đây)
    • Có thể chỉnh sửa lại biên bản điều chỉnh biên lai nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập biên lai điều chỉnh.

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

    • Sau khi lập biên lai điều chỉnh, trạng thái của biên lai sẽ là Điều chỉnh (tăng/giảm/thông tin)  trên danh sách Biên lai điện tử.

    • Biên lai điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho biên lai số … và lý do điều chỉnh.

Cách 2: Thực hiện trên danh sách biên lai

1. Vào danh sách biên lai, tại biên lai cần điều chỉnh, nhấn biểu tượng 3 chấm, chọn Lập biên lai điều chỉnh.

2. Nếu biên lai được chọn chưa lập biên bản điều chỉnh, nhấn để lập biên bản điều chỉnh biên lai.

3. Khai báo các thông tin trên biên bản điều chỉnh và thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]