Hướng dẫn phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn tra soát  - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn tra soát 

Hướng dẫn phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn tra soát 

1. Nội dung

Hướng dẫn phát hành hóa đơn trên danh sách các hóa đơn tra soát.

2. Các bước thực hiện

Đối với khách hàng sử dụng MISA meInvoice web

  • Khi người dùng, admin đăng nhập vào phần mềm, nếu có tồn tại hóa đơn không theo nguyên tắc số hóa đơn liên tục và theo trình tự thời gian, chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Lưu ý: Thông báo này chỉ hiển thị với tần sất 1lần/tuần với từng người dùng.

  • Nhấn Tra cứu ngay, chương trình sẽ hiển thị quy định về việc phát hành hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Có thể vào mục Hệ thống\Quy định HĐĐT để xem quy định này.

  • Nhấn Kiểm tra dữ liệu đã đúng quy định chưa?, chương trình sẽ hiển thị danh sách hóa đơn không theo nguyên tắc số hóa đơn liên tục và theo trình tự thời gian.

Lưu ý: Nhấn Kiểm tra lại dữ liệu, chương trình sẽ load lại dữ liệu mới nhất (thời gian load dữ liệu từ 2-3 phút hoặc 4-5 phút nếu số lượng hóa đơn nhiều)

  • Sau khi tra cứu được danh sách hóa đơn không theo nguyên tắc số hóa đơn liên tục và theo trình tự thời gian thì thực hiện phát hành các hóa đơn đó như bình thường trên danh sách hóa đơn.

2. Công cụ tra soát trên MISA meInvoice Web, giúp tra soát được tất cả các hóa đơn chưa phát hành được lập trên các phiên bản của meInvoice và các phần mềm tích hợp với meInvoice. Tuy nhiên công cụ sẽ không tra soát chi tiết hóa đơn được lập từ phiên bản meInvoice nào hay phần mềm tích hợp nào. Vì vậy, khách hàng sử dụng phần mềm tích hợp và các phiên bản khác của meInvoice thực hiện tra cứu danh sách hóa đơn không theo nguyên tắc số hóa đơn liên tục và theo trình tự thời gian như sau:

  • Đăng nhập MISA meInvoice Web.
  • Quay về phần mềm đang sử dụng (meInvoice Desktop, ACT, SME…) lọc hóa đơn tại mục Chưa phát hành.

Lưu ý: Kiểm tra trên tất cả các chi nhánh.

VD: Thao tác trên phần mềm SME.

  • Sau khi tra cứu được danh sách hóa đơn không theo nguyên tắc số hóa đơn liên tục và theo trình tự thời gian thì thực hiện các bước phát hành các hóa đơn đó như bình thường.

3. Từ phên bản R28 Web (phát hành ngày 16/09/2020), có thể xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]