Xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát

Xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát

1. Nội dung

Cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R28 Web: Chương trình chưa đáp ứng tính năng xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát.

Từ phiên bản R28 Web trở đi: Chương trình cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn tra soát phục vụ công tác quản lý.

Xem hướng dẫn tra cứu và phát hành hóa đơn trên danh sách hóa đơn tra soát tại đây.

Cập nhật 07/09/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]