Quản lý hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn - HELP MEINVOICE

Quản lý hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn


1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để quản lý hóa đơn theo Khu vực xuất hóa đơn, giúp Kế toán kiểm soát được các hóa đơn được lập và phát hành thuộc Khu vực xuất hóa đơn nào?

2. Hướng dẫn

Lưu ý: 

  • Chức năng này chỉ đáp ứng cho mô hình nhiều người sử dụng phần mềm
  • Đối với những đơn vị có sử dụng phần mềm quản trị. Xem hướng dẫn các bước để xuất hóa đơn trên meInvoice tại đây.

 

Quản lý hóa đơn theo danh sách hóa đơn của từng khu vực
Bước 1: Thiết lập Có sử dụng yêu cầu xuất hóa đơn trên tab Tùy chọn chung.
Bước 2: Khai báo danh mục khu vực xuất hóa đơn.
Bước 3: Lập hóa đơn có hiển thị khu vực xuất hóa đơn.
Bước 4: Tổng hợp danh sách hóa đơn theo khu vực xuất hóa đơn.

 

Quản lý hóa đơn theo doanh thu của từng khu vực
Bước 1: Thiết lập Có sử dụng yêu cầu xuất hóa đơn trên tab Tùy chọn chung.
Bước 2: Khai báo danh mục khu vực xuất hóa đơn.
Bước 3: Lập hóa đơn có hiển thị khu vực xuất hóa đơn.
Bước 4: Tổng hợp doanh thu theo khu vực xuất hóa đơn.
Cập nhật 10/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]