(Web) Thiết lập chữ ký số - HELP MEINVOICE

(Web) Thiết lập chữ ký số

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập ký số trực tiếp từ chữ ký số cài đặt trên máy đang làm việc hay ký bằng chữ ký số cài đặt trên máy chủ.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp 1: Ký trực tiếp qua USB

Để ký số theo hình thức này:

  • Máy tính đang dùng cần cài đặt công cụ MISA KYSO.
  • Đồng thời cắm USB Token của đơn vị vào máy tính (Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi).

Lưu ý: Nếu sử dụng hình thức ký thông qua máy chủ: Với hình thức này, chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ, các máy trạm kết nối với máy chủ để ký điện tử => Áp dụng với đơn vị có nhiều máy tính cùng thực hiện ký điện tử lên hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 1: Ký Thông qua máy chủ HSM

Ví dụ: Kết nối với nhà cung cấp VNPT, thực hiện tương tự khi kết nối với các nhà cung cấp còn lại.

  • Nhấn chọn nhà cung cấp VNPT.

  • Khai báo thông tin kết nối (Do đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp), nhấn Đồng ý.

3. Lưu ý:

  • Không thể sử dụng đồng thời nhiều hình thức ký số.
  • Trường hợp muốn thay đổi hình thức ký số của đơn vị thì thực hiện thiết lập tại mục Hệ thống.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay