Cho phép người mua thanh toán trực tuyến hóa đơn khi nhận được hóa đơn được phát hành từ meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. PBI chờ phát hành của WEB
  5. Cho phép người mua thanh toán trực tuyến hóa đơn khi nhận được hóa đơn được phát hành từ meInvoice

Cho phép người mua thanh toán trực tuyến hóa đơn khi nhận được hóa đơn được phát hành từ meInvoice

1. Mục đích

Cho phép người mua thanh toán trực tuyến hóa đơn khi nhận được hóa đơn do người bán phát hành trên meInvoice.vn một cách nhanh chóng và thuận tiện.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R4: Khi người mua thực hiện tra cứu hóa đơn điện tử trên meinvoice.vn, chương trình bổ sung thêm chức năng Thanh toán ngay, cho phép người mua thanh toán trực tuyến hóa đơn một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Giả sử kế toán muốn thanh toán công nợ cho người bán theo hóa đơn, thực hiện như sau:

  • Thực hiện tra cứu hóa đơn trên meinvoice.vn.
  • Nhấn Thanh toán ngay và chọn phương thức thanh toán.
Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]