(Desktop) Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. (Desktop) Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập?

(Desktop) Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập?

1. Nội dung

Cho phép kế toán thực liện lấy lại mật khẩu đăng nhập hệ thống MeInvoice.vn trong trường hợp bị quên.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

2. Nhập Mã số thuế, tài khoản đăng nhập (Email hoặc Số điện thoại) và mã xác nhận do chương trình cung cấp.

3. Nhấn Lấy lại mật khẩu.

Lưu ý: Có thể thay đổi phương thức lấy lại mật khẩu bằng số điện thoại bằng cách nhấn Lấy lại mật khẩu bằng số điện thoại.

4. Chương trình sẽ gửi mã xác thực qua địa chỉ email.

4. Mở email để lấy mã xác nhận lấy lại mật khẩu.

Lưu ý: Mã xác nhận lấy lại mật khẩu có hiệu lực trong vòng 60 giây, sau thời gian này thì không thực hiện được chức năng lấy lại mật khẩu, mà phải thực hiện gửi lại yêu cầu như các bước trên.

5. Nhập mã xác thực, nhấn Xác thực.

6. Đặt lại mật khẩu mới.

7. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập mật khẩu mới thành công.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay