Quản lý danh sách loại tiền ngoại tệ - HELP MEINVOICE

Quản lý danh sách loại tiền ngoại tệ

1. Nội dung

Hướng dẫn quản lý danh sách loại tiền phục vụ cho việc xuất hóa đơn ngoại tệ

2. Các bước thực hiện.

Xem danh sách loại tiền đang theo dõi

1. Vào mục Danh mục\ chọn Loại tiền.
2. Chương trình hiển thị danh sách loại tiền.

  • Có thể sửa lại thông tin chi tiết loại tiền bằng cách nhấn biểu tượng

  • Tích Ngừng theo dõi nếu không muốn loại ngoại tệ đó hiển thị trong danh sách Loại tiền tại giao diện lập hóa đơn và ngược lại.

Thêm mới ngoại tệ

1. Vào mục Danh mục\ chọn Loại tiền\ nhấn Thêm mới.
2. Khai báo thông tin chi tiết ngoại tệ.
3. Nhấn Lưu.

Lưu ý:

  • Có thể xóa loại ngoại tệ khỏi danh sách bằng cách nhấn biểu tượng
  • Hoặc thực hiện một số chức năng khác bằng cách nhấn biểu tượng

 

 

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]