Trường hợp lập hóa đơn ngoại tệ không thành công - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Web
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Trường hợp lập hóa đơn ngoại tệ không thành công

Trường hợp lập hóa đơn ngoại tệ không thành công

1. Nội dung

Đối với khách hàng đang sử dụng mẫu hóa đơn được khởi tạo từ những phiên bản thấp hơn phiên bản meInvoice Web R12, trên giao diện lập hóa đơn, khi thực hiện Lưu hóa đơn, chương trình hiển thị cảnh báo

2. Cách khắc phục

Thực hiện lưu lại mẫu hóa đơn.
1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Mẫu hóa đơn.
2. Tại mẫu hóa đơn cần lập hóa đơn ngoại tệ nhấn biểu tượng
3. Nhấn Lưu.


Lưu ý

  • Đối với những hóa đơn có mẫu được khởi tạo từ phiên bản thấp hơn phiên bản meInvoice Web R10, trên hóa đơn có hiển thị dòng ký hiệu cột.


  • Khi thực hiện lưu lại mẫu hóa đơn được khởi tạo từ những phiên bản thấp hơn phiên bản meInvoice Web R10( như ở trên) để lập hóa đơn ngoại tệ thì có thể sẽ bị mất dòng thông tin này dẫn đến hóa đơn khi phát hành sẽ không giống với mẫu đã khởi tạo ban đầu( đã nộp cho cơ quan thuế). Vì vậy, khách hàng cần nộp lại mẫu hóa đơn mới cho cơ quan thuế.
  • Để nộp lại mẫu hóa đơn mới cho cơ quan thuế thực hiện các bước sau đây:

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]