Thiết lập các thông tin ban đầu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập các thông tin ban đầu

Thiết lập các thông tin ban đầu

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước bắt đầu sử dụng sau khi đăng nhập phần mềm meInvoice.vn Web lần đầu tiên.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Cập nhật thông tin đơn vị

Bước 2: Thiết lập ký số

Bước 3: Lập hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử

Cập nhật 10/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]