Lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai - HELP MEINVOICE

Lập hồ sơ thông báo phát hành biên lai

1. Nội dung

Hướng dẫn lập mẫu biên lai điện tử, thông báo phát hành biên lai điện tử trên phần mềm để có thể in ra và nộp bộ hồ sơ thông báo phát hành cho Cơ quan thuế, sau đó có thể sử dụng mẫu này để phát hành biên lai điện tử.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng biên lai điện tử với Cơ quan Thuế gồm các mẫu sau:

  • Mẫu biên lai điện tử (Lưu ý: Một số Chi cục Thuế có yêu cầu cung cấp thêm bản thể hiện biên lai chuyển đổi thành biên lai giấy)
  • Thông báo phát hành biên lai điện tử.

Bước 1: Khởi tạo mẫu biên lai

Bước 2: Lập thông báo phát hành biên lai điện tử.

Bước 3: Nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai.

Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay