Thông báo hủy biên lai - HELP MEINVOICE

Thông báo hủy biên lai

1. Nội dung

Cho phép hủy các biên lai điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa phát hành cho người nộp) nhưng không tiếp tục sử dụng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Đăng ký phát hành\Thông báo hủy, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin của Thông báo kết quả hủy biên lai, nhấn Lưu.

Lưu ý:

    • Có thể đính kèm Quyết định hủy biên lai/Biên bản hủy biên lai lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần..
    • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu Thông báo kết quả hủy biên lai ra file xml nộp cho cơ quan thuế.
    • Theo quy định của cơ quan thuế: Nếu đơn vị đã thông báo hủy biên lai, thì không được phép phát hành các số biên lai trước số hủy sau ngày hủy biên lai. Do vậy, khi hủy biên lai, chương trình sẽ mặc định thông tin Từ số theo số tiếp theo của số biên lai đã sử dụng (đã phát hành biên lai điện tử/đã hủy) lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số, Ký hiệu biên lai và không thể sửa được thông tin này.

3. Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy biên lai cho cơ quan thuế, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Lưu ý: 

    • Không được sửa/xóa Thông báo kết quả hủy biên lai có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.
    • Có thể thực hiện các chức năng Sửa, In, Xóa, Xuất khẩu thông báo hủy biên lai trên danh sách thông báo hủy.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]