Phát hành biên lai - HELP MEINVOICE

Phát hành biên lai

1. Nội dung

Cho phép phát hành các biên lai điện tử đã được lập trên chương trình.

2. Các bước thực hiện.

Lưu ý:

 • Để thực hiện phát hành biên lai thì ngày biên lai phải lớn hơn ngày bắt đầu sử dụng (Theo quy định, sau 05 ngày kể từ khi thông báo biên lai phát hành , nếu không có phản hồi của Cơ quan Thuế thì doanh nghiệp được phép sử dụng biên lai theo thông báo phát hành).
 • Để phục vụ cho việc ký số lên biên lai điện tử, trước khi phát hành biên lai điện tử cần:
  • Nếu đơn vị sử dụng hình thức ký số trực tiếp qua USB thì kế toán phải cài đặt công cụ MISA KYSO đồng thời cắm USB Token của đơn vị vào máy tính Chữ ký số trên USB Token phải còn hạn và không bị thu hồi) 
  • Nếu đơn vị sử dụng các hình thức ký số khác thì phải thiết lập chữ ký số.

Kế toán có thể phát hành biên lai điện tử theo 1 trong 2 cách:

Phát hành từng biên lai điện tử

Tải video hướng dẫn tại đây.

Phát hành hàng loạt biên lai điện tử

Tải video hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý chung

 • Ở lần phát hành biên lai đầu tiên, cần thực hiện thêm thao tác chọn chứng thư số.

 • Có thể thiết lập điều kiện tìm kiếm biên lai cần phát hành trên danh sách biên lai.

 • Trường hợp phát hành không thành công xem nguyên nhân và hướng dẫn khắc phục tại đây.
 • Sau khi phát hành biên lai điện tử thành công: Kế toán không thể thay đổi được các thông tin trên biên lai đã phát hành mà phải thực hiện Xóa và lập biên lai thay thế hoặc lập biên lai điều chỉnh theo đúng quy định.
 • Với đơn vị có nhiều điểm xuất biên lai riêng biệt, xem hướng dẫn phát hành hóa đơn theo đơn vị tại đây.
Cập nhật 20/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]