Thiết lập thanh toán trực tuyến trên meInvoice - HELP MEINVOICE

Thiết lập thanh toán trực tuyến trên meInvoice

1. Nội dung

Hướng dẫn kết nối cổng thanh toán trực tuyến với meInvoice.vn Web.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Kết nối cổng thanh toán JETPAY

Lưu ý: Để kết nối được cổng thanh toán trực tuyến VNPAY với meInvoice, khách hàng phải đăng ký cổng thanh toán JETPAY.

Tải video hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Kết nối cổng thanh toán VNPAY

Lưu ý: Để kết nối được cổng thanh toán trực tuyến VNPAY với meInvoice, khách hàng phải đăng ký cổng thanh toán VNPAY.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý: 

  • Khi thiết lập kết nối thành công, hóa đơn được lập và phát hành từ tất cả các phiên bản của meInvoice sau khi gửi cho người mua, người mua đều có thể thanh toán trực tuyến ngay khi tra cứu hóa đơn.
  • Có thể kết nối cả 2 cổng thanh toán VNPAY và JETPAY, khi đó, người mua sẽ thực hiện thêm bước chọn cổng thanh toán khi thực hiện thanh toán trực tuyến hóa đơn.
Cập nhật 21/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]