(Desktop) Quản lý hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE

(Desktop) Quản lý hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Cho phép quản lý các hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh đã được lập trên meInvoice.

2. Các bước thực hiện

Kế toán có thể dễ dàng biết được:

  • Thông tin của hóa đơn điều chỉnh: Ngày điều chỉnh, Số hóa đơn điều chỉnh, Lý do điều chỉnh…
  • Trạng thái của biên bản điều chỉnh: Đã ký, Đã lập, Chưa lập

1. Vào phân hệ Hóa đơn\ chọn tab Hóa đơn điều chỉnh.

2. Có thể xem danh sách hóa đơn điều chỉnh theo tiêu chí chương trình thiếtlập sẵn như: Ngày điều chỉnh, Số hóa đơn điều chỉnh, lý do điều chỉnh, đã lập biên bản thỏa thuận điều chỉnh hay chưa, trạng thái của biên bản điều chỉnh như thế nào.

3. Có thể thực hiện các nghiệp vụ như :

  • Lập biên bản điều chỉnh (nếu chưa lập)
  • Phát hành hóa đơn điều chỉnh
  • Chuyển hóa đơn điều chỉnh thành hóa đơn giấy
  • Gửi hóa đơn điều chỉnh hoặc biên bản điều chỉnh cho khách hàng…

Bằng cách: Nhấn chuột phải\ chọn chức năng muốn thực hiện.

Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay