Thiết lập hiển thị thông tin Thời gian xuất trên vé - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập hiển thị thông tin Thời gian xuất trên vé

Thiết lập hiển thị thông tin Thời gian xuất trên vé

1. Nội dung 

Hướng dẫn thiết lập hiển thị Thời gian xuất trên vé phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu.

2. Các bước thực hiện

  • Khi khởi tạo mẫu vé, tại giao diện Tùy chỉnh nội dung chi tiết vé, nhấn vào khu vực Chữ ký, Mã tra cứu, tích chọn Thời gian xuất vé.

  • Khi xuất vé, chương trình sẽ tự động hiển thị giờ xuất vé theo giờ của thiết bị xuất (máy tính, mobile, pos sunmi) tại thời điểm xuất.

  • Tại danh sách vé đã xuất trên meInvoice Web, hiển thị Thời gian xuất vé.

Lưu ý: Chương trình đáp ứng tính năng này cho tất cả các loại vé (vé dịch vụ, vé vận tải, vé công ích)

Cập nhật 07/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]