Thiết lập tự động điền số ghế khi xuất vé vận tải - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập tự động điền số ghế khi xuất vé vận tải

Thiết lập tự động điền số ghế khi xuất vé vận tải

1. Nội dung

Hướng dẫn thiết lập để chương trình tự động điền thông tin số ghế khi xuất vé vận tải giúp tiết kiệm thời gian thao tác và luôn đảm bảo xuất đúng số ghế.

2. Các bước thực hiện

1. Sau khi khởi tạo mẫu vé vận tải, thiết lập Tự động điền số ghế khi xuất vé tại mục Hệ thống.

  • Tại mục Vé điện tử, tích chọn Tự động điền số ghế khi xuất vé.
  • Nhập số ghế: Là số lượng ghế ngồi của hành khách trên xe (không bao gồm ghế dành cho tài xế và phụ xế). Khi xuất vé, chương trình tự động điền số ghế với giá trị không lớn hơn số lượng ghế đã thiết lập tại đây.

2. Sau khi thiết lập, khi xuất vé trên bất cứ thiết bị nào (web, mobile, pos sunmi), chương trình sẽ tự động điền số ghế theo nguyên tắc sau:

  • Ở lần xuất vé đầu tiên: Số ghế là 1, nếu xuất nhiều số ghế cùng lúc thì chỉ cần nhấn Enter, chương trình tự động sinh các số ghế liên tiếp phía sau. Mỗi số ghế tương ứng với 1 vé.

  • Ở những lần xuất vé tiếp theo, chương trình sẽ tự động tăng số ghế theo lần xuất gần nhất trên từng thiết bị. VD: Sau khi xuất vé có số ghế là 15, thì ở lần xuất vé tiếp theo, chương trình sẽ tự động điền số ghế là 16
  • Nếu đã xuất đến số ghế tối đa trên thiết lập, chương trình sẽ tự động quay về sinh số ghế từ 1.
  • Với những số ghế đang xuất, có thể sửa lại thông tin số ghế nhưng khi thêm số ghế sau, chương trình vẫn sinh giá trị là số liền sau số ghế tự động của lần trước. Ví dụ: Tại lần lập vé đầu tiên, số ghế ngầm định là 1, nhấn Enter thì thêm số ghế 2, nhấn Enter tiếp thêm số ghế 3 – Người xuất vé sửa thành 2B thì khi nhấn Enter tiếp theo số ghế vẫn là 4. Tổng số vé xuất là 4 vé.
Cập nhật 18/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]