Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. Admin
  4. Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC

Cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC

1. Mục đích

Chương trình cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R15: Chương trình cải tiến giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn đáp ứng quy định tại thông tư 68/2019/TT-BTC.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]