Cho phép NSD xuất được bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng. - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép NSD xuất được bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng.

Cho phép NSD xuất được bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng.

1. Mục đích

Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi cho khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Cho phép NSD xuất khẩu bảng kê hóa đơn đã sử dụng có cột mã tra cứu để gửi khách hàng, chi tiết như sau:

  • Khi thiết lập cột hiển thị “Mã tra cứu”, thì khi xuất khẩu bảng kê hóa đơn đã sử dụng có thêm cột tra cứu, như hình:


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]