Hướng dẫn kế toán khi phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào đã có hiệu lực - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Hướng dẫn kế toán khi phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào đã có hiệu lực

Hướng dẫn kế toán khi phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào đã có hiệu lực

1. Mục đích

Hướng dẫn Kế toán phát hành được hóa đơn khi chưa có thông báo phát hành hóa đơn nào có trạng thái Đã có hiệu lực.  

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Hướng dẫn kế toán phát hành được hóa đơn khi chưa có thông báo phát hành hóa đơn này có trạng thái Đã có hiệu lực, chi tiết như sau:

  • Khi thêm hóa đơn chưa có mẫu hóa đơn nào có thông báo phát hành hóa đơn có hiệu lực, thì chương trình hiển thị cảnh báo như hình:

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]