Cho phép kế toán lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Cho phép kế toán lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ

Cho phép kế toán lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ

1. Mục đích

Cho phép kế toán có thể lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Chương trình cho phép kế toán có thể lập hóa đơn bán hàng/phiếu xuất kho theo loại tiền ngoại tệ.

Chi tiết thay đổi:

1. Vào Hệ thống/Tùy chọn, check chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, chọn Lưu.


2. Vào Hóa đơn/Hóa đơn bán hàng, thêm hóa đơn, bổ sung thêm trường Loại tiềnTỷ giá

Lưu ý: Trường Loại tiền và Tỷ giá cũng được bổ sung khi thêm Phiếu xuất kho, Hóa đơn điều chỉnh, Hóa đơn thay thế.

3. Chọn Lưu và Phát hành, thực hiện phát hành hóa đơn vừa thêm. Xem mẫu hóa đơn được phát hành, chương trình bổ sung thêm trường Tỷ giá, Quy đổi và Tổng tiền thanh toán thêm ký hiệu tiền ngoại tệ theo hướng dẫn ở thông tư 39/2014/TT-BTC.

5. Vào Hóa đơn, trên Danh sách hóa đơn, cột Tổng tiền hiển thị thêm mã loại tiền phát sinh trên hóa đơn.

6. Vào Hóa đơn/Nhập khẩu, cho phép nhập khẩu Hạn thanh toán

  • Chọn Tải tệp mẫu, thêm cột Loại tiền, Tỷ giá, Thành tiền quy đổi, Tiền thuế GTGT quy đổi nhập thông tin nhập khẩu

  • Trên Màn hình Nhập khẩu, chọn tệp excel ở bước trên/Tiếp theo
  • Tại bước Ghép dữ liệu, bổ sung thêm cột Loại tiền, Tỷ giá, Thành tiền quy đổi, Tiền thuế GTGT quy đổi

  • Chọn Tiếp theo/Nhập khẩu

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 20/07/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]