Kế toán có thể sửa lại được tiền thuế khi lập hóa đơn điện tử trên meInvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R12
  6. Kế toán có thể sửa lại được tiền thuế khi lập hóa đơn điện tử trên meInvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý

Kế toán có thể sửa lại được tiền thuế khi lập hóa đơn điện tử trên meInvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý

1. Mục đích

Kế toán có thể sửa lại tiền thuế khi lập hóa đơn trên meinvoice web để phát hành hóa đơn khớp với biên bản thanh lý

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R12: Kế toán có thể sửa lại tiền thues khi lập hóa đơn trên meinvoice web, chi tiết như sau:

  • Trường hợp lập hóa đơn, kế toán sửa tiền thuế khác với tiền thuế do chương trình tính toán theo công thức (Tiền hàng – Chiết khấu)* Thuế suất GTGT, thì khi thực hiện lưu chương trình sẽ hiển thị cảnh báo.

 

 

 

Cập nhật 04/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]