Cho phép người dùng lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R13
  6. Cho phép người dùng lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép người dùng lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai theo thông tư 303/2016/TT-BTC

1. Mục đích

Cho phép doanh nghiệp lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai khi doanh nghiệp có sự thay đổi về Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R13: Cho phép doanh nghiệp lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai khi doanh nghiệp có sự thay đổi, chi tiết thay đổi như sau:

  • Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về 3 thông tin trên biên lai: Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại. Thì sẽ thực hiện vào phân hệ Đăng ký phát hành\Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn, nhấn Thêm mới chương trình sẽ xổ ra Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn và Thông báo điều chỉnh thông tin biên lai.


Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]