Cho phép lập thông báo phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R13
  6. Cho phép lập thông báo phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

Cho phép lập thông báo phát hành biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC

1. Mục đích

Cho phép đơn vị trong lĩnh vực: VP đất, Phòng đk kinh doanh, UB xã phường, Phòng tư pháp… lập thông báo phát hành mẫu biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R13: Cho phép đơn vị trong lĩnh vực: VP đất, Phòng đk kinh doanh, UB xã phường, Phòng tư pháp… lập thông báo phát hành mẫu biên lai điện tử theo thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.


Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]