Cải tiến giao diện lập hóa đơn giúp người dùng thuận tiện thao tác khi nhập liệu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R4
  6. Cải tiến giao diện lập hóa đơn giúp người dùng thuận tiện thao tác khi nhập liệu

Cải tiến giao diện lập hóa đơn giúp người dùng thuận tiện thao tác khi nhập liệu

1. Mục đích

Cải tiến giao diện lập hóa đơn để thông tin chiết khấu chỉ hiển thị khi hóa đơn có phát sinh chiết khấu bán hàng, giúp kế toán thuận tiện hơn khi nhập liệu và tránh bị rối mắt.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R4: Trên giao diện lập hóa đơn bổ sung thêm thông tin loại chiết khấu bao gồm các loại sau:


  • Không có chiết khấu: Khi chọn loại này thì trên giao diện lập hóa đơn sẽ không hiển thị thông tin Tỷ lệ CK (%), Tiền chiết khấu.

  • Theo mặt hàng: Khi chọn loại này, trên giao diện lập hóa đơn sẽ cho phép khai báo Tỷ lệ CK (%) và Tiền chiết khấu theo từng mặt hàng.

  • Theo tổng giá trị hóa đơn: Khi chọn loại này, trên giao diện lập hóa đơn sẽ cho phép khai báo Tỷ lệ CK (%) và Tiền chiết khấu cho toàn hóa đơn.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]