Kế toán muốn xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R4
  6. Kế toán muốn xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Kế toán muốn xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

1. Mục đích

Cho phép kế toán xuất khẩu được file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R4: Trên giao diện Thông báo kết quả hủy hóa đơn bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu, cho phép kế toán xuất khẩu dữ liệu ra định dạng xml.

Các bước thực hiện như sau:

  • Lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Nhấn chức năng Xuất khẩu.

  • Lưu tệp dữ liệu về máy để sử dụng.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]