Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để có thể tự kiểm tra ngay sau khi sai mật khẩu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để có thể tự kiểm tra ngay sau khi sai mật khẩu

Kế toán muốn bổ sung thêm tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để có thể tự kiểm tra ngay sau khi sai mật khẩu

1. Mục đích

Bổ sung tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để kế toán có thể tự kiểm tra ngay khi nhập sai mật khẩu.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Trên giao diện đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn bổ sung thêm tính năng cho phép hiển thị mật khẩu để kế toán có thể kiểm tra và nhập chính xác mật khẩu.


Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]